Programowanie Systemów Automatyki Inżynieria Systemów Komputerowych Systemy Informatyki Przemysłowej Elektronika Systemów Sterowania
Specjalności

Programowanie systemów automatyki
Informatyka, studia I-go stopnia
Specjalność „Programowanie Systemów automatyki” przygotowuje inżynierów informatyków do pracy w zakładach, produkujących wyroby zawierające komponenty elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem systemów mikroprocesorowych i komputerowych. Absolwent specjalności PSA znajdzie także zatrudnienie jako inżynier utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkujących wyroby nie zawierające składników aparatury elektronicznej lecz wykorzystujących w procesie produkcyjnym komputerowe (mikroprocesorowe) systemy monitorowania, nadzorowania procesów technologicznych i sterowania nimi.
W ramach specjalności studenci zapoznają się ze standardami systemów komputerowych i mikroprocesorowych właściwych dla profesjonalnych i domowych centrów multimedialnych, systemów sterujących „budynków inteligentnych” oraz pokładowych systemów komputerowych pojazdów. Szeroki zakres nauczania techniki cyfrowej i mikroprocesorowej wsparty znajomością teorii sterowania i systemów pomiarowych oraz praktyczną znajomością standardów i protokołów przemysłowych sieci komputerowych oraz języków programowania sterowników czyni absolwenta przygotowanym do pracy nie tylko w przemyśle elektronicznym ale także w przedsiębiorstwach innych branż przemysłowych.
W czasie studiów uzyskuje gruntowną wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie analizy i syntezy układów elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej. Kształcenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty informatyki potrzebne do:
 • projektowania zaawansowanych układów sterowania cyfrowego oraz komputerowych systemów wizualizacji i sterowania nadrzędnego,
 • programowania sterowników mikroprocesorowych, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych,
 • modelowania i identyfikacji obiektów sterowania oraz realizacji nowoczesnych algorytmów sterowania z użyciem metod sztucznej inteligencji,
 • realizacji systemów rozproszonego sterowania na bazie sieci przemysłowych Profibus, czujników inteligentnych, sterowników PLC, paneli operatorskich, oraz systemów PAC-systems,
 • projektowania i użytkowania systemów akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych oraz programowania aparatury pomiarowej.
Inżynieria systemów komputerowych
Elektronika i Telekomunikacja, studia I-go stopnia
Absolwent specjalności „Inżynieria systemów komputerowych” jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych i systemów informatycznych w różnych działach gospodarki. W czasie studiów uzyskuje gruntowną wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie analizy i syntezy systemów komputerowych. Kształcenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty inżynierii systemów komputerowych potrzebne do:
 • projektowania i programowania komputerowych systemów pomiarowych, systemów akwizycji i przetwarzania danych oraz systemów diagnostycznych,
 • projektowania i programowania urządzeń sterujących implementowanych w:
  1. układach reprogramowalnych FPGA,
  2. układach mikroprocesorowych,
  3. układach procesorów sygnałowych,
  4. złożonych, sieciowych systemach komputerowych,
 • projektowania, użytkowania i obsługiwania
  1. centrów multimedialnych,
  2. budynków inteligentnych,
  3. systemów komputerowych pojazdów,
 • przygotowania dokumentacji projektowej we współpracy z inżynierami innych profesji.
Absolwent inżynier elektronik o specjalności inżynieria systemów komputerowych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z projektowaniem, konfiguracją i eksploatacją systemów automatyki wykorzystywanych do sterowania procesami ciągłymi i dyskretnymi w różnych dziedzinach przemysłu.
Systemy Informatyki Przemysłowej
Informatyka, studia II-go stopnia
Absolwent profilu systemy informatyki przemysłowej jest przygotowany do projektowania i zarządzania systemami informatycznymi zbudowanymi z komputerów przemysłowych, sterowników PLC oraz procesorów sygnałowych. Umie zaprojektować wizualizację procesów przemysłowych oraz poprawnie wykorzystać systemy oraz sygnały wizyjne. Potrafi zarządzać zintegrowanymi systemami sterowania, sieciami przemysłowymi, przemysłowymi bazami danych i zna podstawy zastosowania robotów przemysłowych. Przygotowany jest do uczestniczenia w pracach badawczo – wdrożeniowych oraz zarządzania projektami, potrafi wykonywać dokumentację projektową i współpracować ze specjalistami innych profesji.
Elektronika systemów sterowania
Elektronika i Telekomunikacja, studia II-go stopnia
Absolwent specjalności „Elektronika systemów sterowania” jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny szeroko pojętej elektroniki w automatyzacji procesów.
W czasie studiów uzyskuje gruntowną wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie analizy i syntezy układów elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej. Kształcenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty elektroniki potrzebne do:
 • projektowania zaawansowanych układów sterowania cyfrowego oraz komputerowych systemów wizualizacji i sterowania nadrzędnego,
 • programowania sterowników mikroprocesorowych, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych,
 • modelowania i identyfikacji obiektów sterowania oraz realizacji nowoczesnych algorytmów sterowania z użyciem metod sztucznej inteligencji,
 • realizacji systemów rozproszonego sterowania na bazie sieci przemysłowych Profibus, czujników inteligentnych, sterowników PLC, paneli operatorskich, oraz systemów PAC-systems,
 • projektowania i użytkowania systemów akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych oraz programowania aparatury pomiarowej.
Absolwenci tego profilu dyplomowania posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej związanej z projektowaniem, konfiguracją i eksploatacją elektronicznych systemów automatyki wykorzystywanych do sterowania procesami ciągłymi i dyskretnymi w różnych dziedzinach przemysłu.
Szeroki zakres nauczania techniki cyfrowej i mikroprocesorowej wsparty znajomością teorii sterowania i systemów pomiarowych oraz praktyczną znajomością standardów i protokołów przemysłowych sieci komputerowych oraz języków programowania sterowników czyni absolwenta przygotowanym do pracy w:
 • przedsiębiorstwach wdrażających systemy automatycznego sterowania,
 • firmach dostarczających sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do systemów zarządzania i automatyzacji produkcji,
 • biurach projektowych,
 • ośrodkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach eksploatujących obiekty wyposażone w zautomatyzowane urządzenia i systemy.
Strona wygenerowana w: 0.00075411796569824 s, lokalny czas serwera: 2018-06-25 00:33:20